Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Peníze

Jak se zachovat, když najdete ztracený „poklad“ na vlastním pozemku?

V tomto článku se zaměříme na nalezenou věc, která nebyla evidentně uschována či zakopána, nehovoříme tedy o klasickém pokladu schovaném v truhle a pečlivě ukrytém pod zem. I přes to, že jste ji našli na svém vlastním pozemku, jste dle zákona povinni ji nahlásit. Původní vlastník má totiž stále vlastnické právo, pokud tedy dosud existuje. Jako nálezce jste povinován tím, abyste ztracenou věc vrátil původnímu majiteli, při čemž vám vzniká nárok na určité nálezné. 

Co když není původní vlastník znám?

Není-li ihned jasné, kdo byl majitelem dané věci, máte tři dny na oznámení nálezu obci, na jejímž území se „poklad“ nachází, i přes zjevnou skutečnost, že se tak stalo přímo na vašem pozemku. Obec pak musí vynaložit maximální úsilí k tomu, aby našla skutečného majitele. Důležité je rovněž uschování nálezu, než bude dohledán původní vlastník. Jedná-li se o předměty vysoké hodnoty, je ideální, když budou prozatím uloženy do soudní úschovy, nebo jinak bezpečně zajištěny. Není-li toto možné, existuje ještě jedna varianta, a sice vydražení a uložení výtěžku do doby, než se najde ten, co na něj má ze zákona právo. 

Vydání nalezené věci a určení hodnoty

Pokud se původní majitel najde do 1 roku, obec je povinna mu věc či peníze vydat. Vy jako nálezce ovšem nezůstanete bez odměny, máte nárok na 10 procent z hodnoty takového nálezu. Určení skutečné hodnoty však může být docela problematické. Například při nalezení cenných mincí se hodnotí někdy pouze cena drahých kovů, případně také jejich historická hodnota, a pak je výsledná suma pro vás mnohem vyšší. I pro samotného vlastníka může mít nález citovou hodnotu, která je ve finále o dost větší, než reálná cena. To pro vás může znamenat rovněž pozitivum v podobě stanovení vyššího nálezného. 

A co když se nikdo nepřihlásí?

Nálezce či obec se stávají dočasnými majiteli nalezené věci tehdy, pokud se původní vlastník nepřihlásí do jednoho roku, při čemž již mohou objevené věci užívat. Prvotní právo na nové vlastnictví získává právě nálezce, nicméně pokud danou věc nechce, postoupí ji obci, která je povinna vyplatit mu již zmiňovaných 10 procent nálezného. 

Majitel se najde po uplynutí jednoho roku

Může se ale stát, že i přes zjevnou snahu obce o nalezení původního držitele nalezené věci, se ten objeví až o uplynutí jednoho roku. Stane-li se to v době mezi tímto jedním rokem a třemi lety, pak mu musí být věc, případně finanční výnos z ní, předána, a to po splacení nálezného, ale také vzniklých nákladů. Až teprve po uplynutí třech let od objevení nálezu se stávají právoplatným novým majitelem buďto nálezce, obec, nebo jiné osoby, kterým byla tato věc zákonně svěřena. Jinak řečeno, přechází na ně plné vlastnické právo.

MK Redakce

Přinášíme vám pravidelné zajímavosti ze světa automobilů, sportovní novinky, aktuality o technologiích a mnoho dalšího článků. Každý si přijde na své.

Související články

Back to top button