Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Technologie

Věnujete se svařování? Použitím vhodných ochranných pracovních prostředků snížíte riziko úrazu

Svařování patří k velmi nebezpečným činnostem. Ať už svařujete jen občas ve své domácí dílně nebo je svařování vaší obživou, vždy byste měli myslet na svou bezpečnost. Víte, jaké nebezpečí vám hrozí během svařování a které osobní ochranné pracovní prostředky minimalizují riziko zranění?

Rizika hrozící při svařování a jak se proti nim chránit

Práce s elektrickým proudem vyžaduje velkou opatrnost. Během svařování může dojít nejen k úrazu svářeče, ale velmi snadno může dojít i k požáru. Znát rizika a vědět, jak chránit sebe i okolí, je pro svářeče zásadní dovedností.

1) Působení záření

Při svařování vzniká vysokofrekvenční, viditelné, infračervené, ultrafialové a ionizující záření, které ohrožuje nejen samotného svářeče, ale také osoby pohybující se v okolí místa svařování.

Vhodná ochrana proti záření

Základem je co nejvíce oddělit místo svařování od okolí například použitím svařovacích zástěn, clon nebo krytů. Svářeč by měl vždy obléknout ochranné pracovní oděvy, které budou chránit celý povrch těla. Patří sem nejen svařovací kukly, ale také svářečské montérky, svářecí rukavice a pracovní obuv pro svářeče. Veškeré oblečení a pomůcky pro svářeče by měly být dostatečně odolné proti záření.

2) Nebezpečí popálení

Popáleniny jsou velmi nepříjemné a bolestivé. Při svařování mohou vzniknout nejen při samotném průběhu svařování, ale také při kontaktu s horkým svarkem. Popáleniny ale hrozí i v důsledku požáru, který může vzniknout při neopatrném svařování.

Vhodná ochrana před popálením

Důležitým preventivním krokem je odstranit z dosahu svařování veškeré hořlavé materiály. Svářeč by se před popáleninami měl chránit nehořlavým oděvem. U prodejce pracovních oděvů TOMIS CZ si lze vybrat nehořlavé pracovní košile, pracovní montérky, svařovací bundy i kompletní svářečské obleky. Na ruce patří nehořlavé svářecí rukavice. Vhodnou ochranu před rozstříknutým žhavým materiálem poskytují ochranné svářecí kukly, ochranné brýle a na nohy je vhodné obout nehořlavou pracovní svářečskou obuv.

3) Úraz elektrickým proudem

Práce s elektrickým proudem vyžaduje vysokou opatrnost a dbalost na to, aby se svářeč nedostal do kontaktu s tzv. “živými částmi” svařovacího zařízení.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Nejlepší ochranu tvoří antistatické pracovní oděvy pro svářeče. Antistatickou úpravu by měly mít jak svářečské montérky, tak rukavice. Velmi důležitou součástí ochrany je i antistatická pracovní obuv.

4) Vdechnutí aerosolu

V průběhu svařování mohou vznikat tepelné procesy, v jejichž důsledku se do ovzduší uvolňují nebezpečné aerosoly, jejichž vdechnutí může vážně poškodit zdraví.

Ochrana proti vdechnutí aerosolu

Pokud není možné odsávat aerosol přímo z dýchací zóny, měl by se svářeč při práci chránit použitím vhodných respirátorů.

5) Nadměrný hluk

Protože je svařování jen jeden z pracovních procesů, na který navazují další činnosti, jako je broušení nebo řezání, bývá na pracovišti zpravidla vyšší hladina hluku.

Ochrana před nadměrným hlukem

Jako ochrana sluchu se dají použít malé zátkové chrániče nebo větší a účinnější mušlové chrániče.

Mohlo by Vás zajímat: Ať jsi elektrikář nebo svářeč, potřebuješ pořádné oblečení. Vyberte si pracovní montérky přesně pro vaši profesi

Další tipy na pracovní oděvy a pomůcky pro svářeče

Pro maximalizaci ochrany se při svařování dají použít speciální kožené rukávníky, svářecí kamaše, svařovací zástěry, hliníkové ochrany rukou nebo zápěstní řemínky. Pro pohodlnější nošení svařovací kukly se hodí šátek pod svařovací kuklu. Ochranu pracoviště zajistí nehořlavé krycí látky, kterými se dá chránit proti menšímu rozstřiku žhavého materiálu a proti jiskrám.

Používejte ochranné pracovní oděvy a pomůcky pro svářeče. Budete mít jistotu, že jste udělali opravdu vše pro to, abyste byli chráněni před možným zraněním nebo před vlivem škodlivých látek.

MK Redakce

Přinášíme vám pravidelné zajímavosti ze světa automobilů, sportovní novinky, aktuality o technologiích a mnoho dalšího článků. Každý si přijde na své.

Související články

Back to top button