Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
IT

Co je to IaaS a jak vám usnadní správu IT? 

Zkratka IaaS vychází z anglického odborného termínu Infrastructure as a service neboli infrastruktura jako služba. V dnešní době jde o klíčovou součást moderního IT světa. Konceptuálně se jedná o typ služby, který nabízí it outsourcing pomocí cloud computingu. 

Co je to cloud computing? 

Jde o poskytování různých služeb nebo programů pomocí serverů, ke kterým je možné se připojit vzdáleně přes internet. Mezi poskytované služby patří například virtuální servery, aplikace, úložiště dat a jejich zpracování. Dokud máte internetové připojení, můžete se kdykoliv k datům dostat a použít je pro nejrůznější účely.  

V praxi to znamená, že firmy nebo jedinci mohou využít specializované firmy, které se zabývají IT outsourcingem, a které se jim starají o celou infrastrukturu. Společnosti využívající tyto služby se nemusí bát o svá data a zároveň snižují náklady na jejich zpracování a uchovávání.  

Co je to Iaas a jaké jsou výhody? 

Iaas je vedle Paas (Platform as a sevice, platforma jako služba) a Saas (Software as a service, software jako služba) jedním ze třech distribučních modelů cloud computingu. Jedná se o způsob poskytování cloudu, při kterém zákazník dostává výpočetní zdroje od poskytovatele. Iaas je vhodný pro firmy, které chtějí mít infrastrukturu online, ale potřebují si zajistit flexibilitu konfigurace jednotlivých serverů a kontrolu nad sítěmi. 


Úspora nákladů: Jednou z největší výhodou Iaas je snížení nákladů. Nemusíte utrácet za hardware v podobě serverů, fyzických úložišť nebo síťových zařízení, jejich servis a aktualizace. U většiny poskytovatelů Iaas platíte pouze za to, co doopravdy využijete.  

Iaas může sloužit také jako dočasný pomocník na kratší časové období. Například před Vánoci může být váš e-shop více navštěvován, a tak využijete Iaas, aby vše fungovalo správně a odbavil jste všechny zákazníky. 

 
Škálovatelnost: Virtuální servery rostou úměrně s vaší firmou. V případě, že vaše společnost roste, můžete snadno zvýšit výkon a paměť serverů. Nehrozí vám tedy, že byste dosáhli maximálního pronajatého výkonu a snížili tak propustnost vašeho podnikání.  

Například, když spustíte úspěšnou marketingovou kampaň, která vám skokově zvýší návštěvnost, poskytovatel Iaas na to může bleskově zareagovat a náhlý nárůst pokrýt.  

Aktivity vašeho IT týmu: It týmu odpadne množství povinností, takže se mohou věnovat důležitým projektům.  

Obnova dat: Vaše kancelář může například vyhořet, a tím můžete přijít o všechny zálohy. Díky Iaas jste schopni snadno a rychle obnovit vaše data a procesy, které mohli být nenávratně ztraceny.  

Bezpečnost: Kvalitní poskytovatelé Iaas implementují bezpečností opatření, která zabrání úniku informací. Mezi ochranné prvky může patřit více fázové ověření nebo šifrování.   

Iaas poskytovatelé navíc většinou mívají více datových center, které mají několik síťových připojení, náhradní generátory nebo chladící systémy, takže by nemělo dojít k nečekané odstávce, která by vám znepříjemnila podnikání.  

Jaké jsou nevýhody Iaas? 

Potenciální nedostupnost služeb: V případě, že dojde k výpadku internetu ve vašem místě působení, nikdo se nepřipojí k virtuálním serverům.  

Změna poskytovatele služeb: Veškerá vaše data jsou ukládána a zálohována u třetí strany. V případě změny poskytovatele Iaas může dojít ke zbytečnému prodloužení celého procesu transferu dat.  

Nečekané výdaje: Tím, že jsou poplatky za využívaní závislé na množství a době používání, v případě vytížení se mohou na konci měsíce nasčítat na vysoké částky. Je proto dobré průběžně náklady sledovat.  

Aktualizace a údržba: Poskytovatel Iaas je zodpovědný za údržbu a aktualizace, které budete potřebovat, což se někdy může zbytečně protáhnout.  

 
Neexistuje možnost plné ochrany: Spolupráce s poskytovatelem cloud computingu je z části založena na vzájemné důvěře. I když je to velice nepravděpodobné, protože většina poskytovatelů vlastní certifikát bezpečnosti informace, může dojít k přeprodeji dat třetím stranám.   

I přes pár nevýhod je jasné, že Iaas přináší společnostem mnoho benefitů. Využitím Iaas můžete rychle a efektivně škálovat IT infrastrukturu podle potřeb, navíc bez zbytečných nákladů. Pokud máte o Iaas zájem, obraťte se na odborníky, kteří převedou veškerou vaši infrastrukturu do cloudu.  

MK Redakce

Přinášíme vám pravidelné zajímavosti ze světa automobilů, sportovní novinky, aktuality o technologiích a mnoho dalšího článků. Každý si přijde na své.

Související články

Back to top button